THÔNG BÁO TỪ THÀNH PHỐ KURE – KỲ THÁNG 3 NĂM 2023(Tiếng Việt)【Bảo hiểm y tế – Cần tham gia ngay cả khi đã nghỉ việc】

【Bảo hiểm y tế – Cần tham gia ngay cả khi đã nghỉ việc】

Sau khi nghỉ việc tại công ty, v.v.. Bạn cũng cần tham gia bảo hiểm y tế để dự phòng cho trường hợp bị ốm hoặc bị thương. Để tham gia bảo hiểm y tế, khi ngừng bảo hiểm y tế tại công ty cần làm một trong các thủ tục dưới đây:

Tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế tại công ty (dạng tự nguyện)

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày mất tư cách tham giam bảo hiểm cũ, vui lòng làm thủ tục này tại công ty nơi bạn sắp nghỉ việc.

Đăng ký thành người phụ thuộc bảo hiểm y tế tại công ty mà người thân trong gia đình đang làm việc

Trường hợp thu nhập (dự kiến) của bạn dưới mức tiêu chuẩn và thuộc diện được đăng ký phụ thuộc bảo hiểm y tế vào người thân, vui lòng đến làm thủ tục tại công ty mà người thân đó đang làm việc.

Tham gia bảo hiểm y tế quốc dân

Vui lòng mang theo Giấy xác nhận mất tư cách tham gia bảo hiểm (tại công ty cũ, v.v..) và Giấy nghỉ việc đến Bộ phận bảo hiểm và hưu trí hoặc Bộ phận một cửa hoặc Trung tâm hành chính tại địa phương để làm thủ tục.

▼Nơi liên hệ: Bộ phận bảo hiểm và hưu trí (Hoken nenkin ka) 0823-25-3158


【PHÁT HÀNH SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐỜI SỐNG ĐA NGÔN NGỮ】

Thành phố đã phát hành Sổ tay hướng dẫn đời sống dành cho người nước ngoài sống tại thành phố Kure bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt. Nội dung gồm có các thông tin có ích cho cuộc sống hàng ngày và các thông tin liên quan đến thủ tục hành chính.
Sổ tay hiện được phát miễn phí tại Trung tâm giao lưu quốc tế (tầng 1 Tòa thị chính thành phố Kure), Quầy tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài khu vực phía đông Kure (nằm trong Trung tâm hành chính khu vực Hiro) và các Trung tâm hành chính địa phương.
Bạn cũng có thể tải Sổ tay này từ trang web của Hội giao lưu quốc tế thành phố Kure.
http://kurekiea.com/shien/page-4356/


【Tạp chí thông tin đời sống thành phố Kure「市政(しせい)だより くれ」nay đã có bản tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác.】

1 Quét mã QR.
2 Tải và cài đặt ứng dụng 「Katarogu-poketto」.
3 Quét lại mã QR một lần nữa.