THÔNG BÁO TỪ THÀNH PHỐ KURE – KỲ THÁNG 12 NĂM 2021(Tiếng Việt)

【Về việc xét nghiệm lao định kỳ】

▼Đối tượng: Từ 65 tuổi trở lên và chưa từng xét nghiệm lao trước đó (trừ những người đã xét nghiệm ung thư phổi)
●Địa điểm 1: Trung tâm y tế Nishi
▼Thời gian: Ngày 17 tháng 1, ngày 7 tháng 2, ngày 7 tháng 3 (thứ 2)
●Địa điểm 2: Trung tâm y tế Higashi (tầng 2, trung tâm hành chính khu vực Hiro)
▼Thời gian: Ngày 25 tháng 1, ngày 22 tháng 2, ngày 22 tháng 3 (thứ 3)
※Thời gian cụ thể: Từ 13:00 – 15:00 tất cả các ngày trên (không cần đặt lịch hẹn trước và miễn phí)
▼Nơi liên hệ: Bộ phận Bảo hiểm y tế – Chiki-hoken-ka 0823-25-3525


【Về việc thu gom rác trong thời gian cuối năm và đầu năm mới】

Thành phố sẽ không thu gom rác trong thời gian từ ngày 31 tháng 12 (thứ 6) – ngày 3 tháng 1 (thứ 2)
※Một số khu vực không thu gom rác trong cả các ngày 30 tháng 12 (thứ 5) và ngày 4 tháng 1 (thứ 3). Vui lòng xác nhận lại thời gian và danh mục rác được thu gom trên lịch thu gom rác của Thành phố.
▼Nơi liên hệ: Bộ phận quản lý môi trường (Kankyo-gyomu-ka) 0823-74-9100.


【Tạp chí thông tin đời sống thành phố Kure「市政(しせい)だより くれ」nay đã có bản tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác.】

1 Quét mã QR.
2 Tải và cài đặt ứng dụng 「Katarogu-poketto」.
3 Quét lại mã QR một lần nữa.