THÔNG BÁO TỪ THÀNH PHỐ KURE – KỲ THÁNG 3 NĂM 2022(Tiếng Việt)

【Về thuế cư trú, v.v..】

Vào tháng 4 có thể nhiều nơi như công ty, trường học, v.v.. sẽ yêu cầu nộp Giấy xác nhận thu nhập hoặc thuế. Tùy vào mục đích sử dụng mà cần các loại giấy tờ hoặc thời gian của dữ liệu là khác nhau. Vui lòng xác nhận lại số liệu trước khi xin cấp các loại giấy tờ này.
▼Loại giấy tờ: Xác nhận thu nhập, xác nhận tiền thuế phải nộp, xác nhận tình hình nộp thuế
▼Nơi cấp: Bộ phận thuế cư trú, bộ phận một cửa, các trung tâm hành chính địa phương, quầy dịch vụ dành cho người dân.
▼Giấy tờ cần mang theo: Giấy tờ xác minh danh tính của người đến làm thủ tục (thẻ mã số cá nhân, bằng lái xe hoặc thẻ bảo hiểm y tế, v.v..
※Nếu nhờ người khác làm thủ tục hộ thì cần chuẩn bị sẵn Giấy ủy quyền
▼Phí cấp: 300 yên/tờ
※Có thể dùng thẻ mã số cá nhân để in Giấy xác nhận thu nhập và tiền thuế cư trú phải nộp tại các cửa hàng tiện lợi nằm trong hệ thống liên kết có thể cung cấp dịch vụ này. (Phí dịch vụ: 200 yên/tờ; Thời gian hoạt động: từ 6:30 – 23:00 các ngày trong tuần (trừ ngày tết dương lịch từ 29/12- 03/1 và các ngày bảo trì hệ thống)).
※Giấy xác nhận của năm 2022 (tức thu nhập của năm 2021) sẽ được cấp từ tháng 6. Có thể tải yêu cầu cấp giấy xác nhận và mẫu Giấy ủy quyền tại trang chủ của thành phố Kure tại đường dẫn:
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/42/shisei144.html
▼Nơi liên hệ: Bộ phận thuế cư trú (Shimin-zei-ka) 0823-25-3193


【Bạn có quên chưa nộp phí bảo hiểm y tế quốc dân hoặc bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi không ? 】

Tháng 3 là kì nộp cuối cùng của tiền bảo hiểm năm 2021 (bảo hiểm y tế quốc dân, bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi). Vui lòng kiểm tra lại thời hạn trên Giấy yêu cầu nộp phí bảo hiểm để tránh nộp muộn.
Đối với người không khấu trừ phí bảo hiểm vào tiền lương hưu (hình thức nộp đặc biệt), sử dụng chuyển khoản qua ngân hàng sẽ tiện lợi hơn. Vui lòng đến làm thủ tục tại các cơ quan tài chính (ngân hàng) trong Thành phố.
▼Giấy tờ cần mang theo: Sổ hoặc thẻ ngân hàng, con dấu cá nhân, Giấy chúng nhận tham gia bảo hiểm y tế quốc dân hoặc Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi.
※Nếu không nộp phí bảo hiểm đúng thời hạn có thể sẽ phải nộp thêm tiền lãi suất nộp chậm.
▼Nơi liên hệ: Bộ phận bảo hiểm và hưu trí (Hoken-nenkin-ka) Về bảo hiểm y tế quốc dân 0823-25-3153
Về bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi 0823-25-3156


【Bảo hiểm y tế – Cần tham gia ngay cả khi đã nghỉ việc 】

Sau khi nghỉ việc tại công ty, v.v.. Bạn cũng cần tham gia bảo hiểm y tế để dự phòng cho trường hợp bị ốm hoặc bị thương. Để tham gia bảo hiểm y tế, khi ngừng bảo hiểm y tế tại công ty cần làm một trong các thủ tục dưới đây:
●Tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế tại công ty (dạng tự nguyện)
Trong vòng 20 ngày kể từ ngày mất tư cách tham giam bảo hiểm cũ, vui lòng làm thủ tục này tại công ty nơi bạn sắp nghỉ việc.
●Đăng ký thành người phụ thuộc bảo hiểm y tế tại công ty mà người thân trong gia đình đang làm việc
Trường hợp thu nhập (dự kiến) của bạn dưới mức tiêu chuẩn và thuộc diện được đăng ký phụ thuộc bảo hiểm y tế vào người thân, vui lòng đến làm thủ tục tại công ty mà người thân đó đang làm việc.
●Tham gia bảo hiểm y tế quốc dân
Vui lòng mang theo Giấy xác nhận mất tư cách tham gia bảo hiểm (tại công ty cũ, v.v..) và Giấy nghỉ việc đến Bộ phận bảo hiểm và hưu trí hoặc Bộ phận một cửa hoặc Trung tâm hành chính tại địa phương để làm thủ tục.
▼Nơi liên hệ: Bộ phận bảo hiểm và hưu trí (Hoken-nenkin-ka) 0823-25-3158


【Tạp chí thông tin đời sống thành phố Kure「市政(しせい)だより くれ」nay đã có bản tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác.】

1 Quét mã QR.
2 Tải và cài đặt ứng dụng 「Katarogu-poketto」.
3 Quét lại mã QR một lần nữa.