Thông báo từ thành phố kure (Tiếng Việt) kỳ tháng 6 2021

【Thành phố gửi thông báo nộp tiền bảo hiểm qua đường bưu điện】

Thành phố Kure sẽ tiến hành gửi thông báo nộp tiền bảo hiểm niên độ 2021 đối với Bảo hiểm y tế quốc dân, Bảo hiểm chăm sóc người cao tuổi và Bảo hiểm y tế dành riêng cho người cao tuổi.
Vui lòng mở phong bì và kiểm tra kĩ nội dung bên trong.
※Trong trường hợp gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch Corona chủng mới, khó có thể nộp tiền bảo hiểm, vui lòng liên hệ tới bộ phận phụ trách.

●Bảo hiểm y tế quốc dân
Thời gian gửi thông báo: Đầu tháng 7
Nơi liên hệ: Bộ phận Bảo hiểm và Hưu trí (Hoken-Nenkin-ka) 0823-25-3153

●Bảo hiểm chăm sóc người cao tuổi
Thời gian gửi thông báo: Đầu tháng 7
Nơi liên hệ: Bộ phận Bảo hiểm chăm sóc người cao tuổi (Kaigo-hoken-ka) 0823-25-3176

●Bảo hiểm y tế dành riêng cho người cao tuổi
Thời gian gửi thông báo: Giữa tháng 7
Nơi liên hệ: Bộ phận Bảo hiểm và Hưu trí (Hoken-nenkin-ka) 0823-25-3156


【Trước ngày 30 tháng 6 (thứ 4) – Khai báo về tình hình nhận trợ cấp nuôi con nhỏ (Jido teate genkyo todoke)】

Mẫu khai báo về tình hình nhận trợ cấp nuôi con nhỏ kỳ năm nay sẽ được gửi qua đường bưu điện tới những người trong diện cần phải nộp. Sau khi nhận được, vui lòng điền thông tin và nộp lại cho Thành phố trong tháng 6.
Việc khai báo này giúp Thành phố nắm được tình hình thực tế tại thời điểm ngày 01 tháng 6 và xác định xem người đó có đủ điều kiện tiếp tục hưởng trợ cấp nuôi con nhỏ hay không. Nếu không khai báo thì có thể sau này sẽ không được nhận trợ cấp nữa. Mong Quý vị hết sức lưu ý!
Đối tượng được miễn nộp: Người mới được xét duyệt hưởng trợ cấp nuôi con nhỏ do vừa sinh con trong tháng 5 hoặc Người mới chuyển tới thành phố Kure.

Nơi liên hệ: Bộ phận hỗ trợ nuôi dạy trẻ (Kosodate-shien-ka) 0823-25-3173


【Tạp chí thông tin đời sống thành phố Kure「市政(しせい)だより くれ」nay đã có bản tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác.】

1 Quét mã QR.
2 Tải và cài đặt ứng dụng 「Katarogu-poketto」.
3 Quét lại mã QR một lần nữa.