THÔNG BÁO TỪ THÀNH PHỐ KURE – KỲ THÁNG 3 NĂM 2023(Tiếng Việt)【Bạn có quên chưa nộp phí bảo hiểm y tế quốc dân hoặc bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi không ?】

【Bạn có quên chưa nộp phí bảo hiểm y tế quốc dân hoặc bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi không ?】

Tháng 3 là kì nộp cuối cùng của tiền bảo hiểm năm 2022 (bảo hiểm y tế quốc dân, bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi). Vui lòng kiểm tra lại thời hạn trên Giấy yêu cầu nộp phí bảo hiểm để tránh nộp muộn.

Đối với người không khấu trừ phí bảo hiểm vào tiền lương hưu (hình thức nộp đặc biệt), sử dụng chuyển khoản qua ngân hàng sẽ tiện lợi hơn. Vui lòng đến làm thủ tục tại các cơ quan tài chính (ngân hàng) trong Thành phố.

▼Giấy tờ cần mang theo: Sổ hoặc thẻ ngân hàng, con dấu cá nhân, Giấy chúng nhận tham gia bảo hiểm y tế quốc dân hoặc Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi.

※Nếu không nộp phí bảo hiểm đúng thời hạn có thể sẽ phải nộp thêm tiền lãi suất nộp chậm.

▼Nơi liên hệ: Bộ phận bảo hiểm và hưu trí (Hoken nenkin ka) Về bảo hiểm y tế quốc dân  0823-25-3153

Về bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi  0823-25-3156


【PHÁT HÀNH SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐỜI SỐNG ĐA NGÔN NGỮ】

Thành phố đã phát hành Sổ tay hướng dẫn đời sống dành cho người nước ngoài sống tại thành phố Kure bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt. Nội dung gồm có các thông tin có ích cho cuộc sống hàng ngày và các thông tin liên quan đến thủ tục hành chính.
Sổ tay hiện được phát miễn phí tại Trung tâm giao lưu quốc tế (tầng 1 Tòa thị chính thành phố Kure), Quầy tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài khu vực phía đông Kure (nằm trong Trung tâm hành chính khu vực Hiro) và các Trung tâm hành chính địa phương.
Bạn cũng có thể tải Sổ tay này từ trang web của Hội giao lưu quốc tế thành phố Kure.
http://kurekiea.com/shien/page-4356/


【Tạp chí thông tin đời sống thành phố Kure「市政(しせい)だより くれ」nay đã có bản tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác.】

1 Quét mã QR.
2 Tải và cài đặt ứng dụng 「Katarogu-poketto」.
3 Quét lại mã QR một lần nữa.