Thông báo từ thành phố kure (Tiếng Việt) kỳ tháng 5  2021

【VUI LÒNG NỘP CÁC LOẠI THUẾ SAU ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 5 (THỨ HAI)】

●Thuế tài sản cố định và Thuế quy hoạch đô thị Kỳ 1
Nơi liên hệ, giải đáp các thắc mắc về Thuế tài sản cố định và Thuế quy hoạch đô thị: Bộ phận thuế tài sản (Shisanzei ka)0823-25-3214
●Thuế xe ô tô hạng nhẹ (xe kei)
Nơi liên hệ giải đáp các thắc mắc về thuế xe ô tô hạng nhẹ: Bộ phận thuế thị dân (Shiminzei ka) 0823-25-3198

Nơi liên hệ về cách thức nộp thuế: Bộ phận thu thuế (Shuno ka) 0823-25-3204


【Tạp chí thông tin đời sống thành phố Kure「市政(しせい)だより くれ」nay đã có bản tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác.】

1 Quét mã QR.
2 Tải và cài đặt ứng dụng 「Katarogu-poketto」.
3 Quét lại mã QR một lần nữa.